Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ

GÖREVLER

  • Bütçeyi hazırlamak.

  • Ayrıntılı harcama ve finans programını hazırlamak.

  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

  • Ödenek gönderme belgesi hazırlamak.

  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takibi işlemini yürütmek.

  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme programını hazırlamak.

  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.

  • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.