Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
Bütçe ve Performans Birimi Süreç Analiz Formları
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlanması
Bütçe Aktarma İşlemi
Bütçe Ekleme İşlemi
Bütçe Hazırlanması
İdari Birim Kimlik Kodu Tanımlanması
İkinci Öğretim Ücret Payının Belirlenmesi ve Takibi İşlemi
İl Koordinasyon İzleme Sistemine Veri Girişi İşlemi
Kesin Hesap Hazırlanması
Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Hazırlanması
Nakit Aktarım Talebi
Otomasyon Sistemlerine İlişkin Kullanıcı Adı ve Şifre Temini
Ödenek Gönderme Belgesi Düzenlenmesi
Ödeneklerin Birimlere Dağıtılması
Performans Programı Hazırlanması
Tenkis Belgesi Hazırlanması
Valilik Brifing Raporu Hazırlanması
Yatırım Detay Programı Hazırlanması
Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması
Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu
Yükseköğretim Kurulunca Sağlanan Desteklerin Bütçeleştirilmesi Ve Takibi