Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Süreç Analiz Formları
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Süreci
Maaş ve Ek Ders Servis Sorumlusu(MES)
Ödeme Belgesi İşlemleri
Üniversite Bütçesinden Yapılacak Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi
Hakediş Taahhüt Dosyası Açılması ve Tahakkuku
Hakediş Tahakkukun Tahsilatı
Üniversite Personelinin Maaş ve Özlük İşlemleri
Maaş Ödeme İşlemleri
Ek Ders Ödeme İşlemleri
İkinci Öğretim Fazla Mesai Ödeme İşlemleri
Sosyal Yardım Ödeme İşlemleri
Arazi Tazminatı Ödeme İşlemleri
Geçici Personel Maaş Ödemesi
Göreve Başlama veya Görevden Ayrılma İşlemleri
Sendika/Kefalet Sandığı Giriş veya Ayrılma İşlemleri
Emanet Hesap İşlemleri
Geçici ve Kesin Kabul Kesintilerinin İadesi
Sendika Aidatı Kesinti ve Ödeme İşlemleri
Avans ve Kredi İşlemleri
Verilen Avans ve Kredilerin Sürelerinin Takibi
İcra İşlemleri
Hak Ediş/İcra/Temlikname Yazışma İşlemleri
Hak Ediş/İcra/Temlikname Kesinti ve Ödeme İşlemleri
Maaştan Yapılacak İcra/Nafaka Kesintileri Dosya Açma ve Tahakkuku
Maaştan Yapılacak İcra/Nafaka Kesintileri Yazışma İşlemleri
Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri
Ödeme Belgesinde Kesilen Pirim Borcunun Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu E-Beyanname Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Kurumu E-Bildirge Ödemeleri
Vergi İşlemleri
Damga Vergisi Beyannamesi Tahakkuk ve Ödeme
Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi Tahakkuk ve Ödeme
Katma Değer Vergisi 9015 Beyannamesi Tahakkuk ve Ödeme
Muhtasar Beyanname Tahakkuk ve Ödeme
Ödeme Belgesinde Kesilen Vergi Borcunun Vergi Dairesine Ödenmesi
Üniversite Gelirlerinin Tahsil ve Takip İşlemleri
Hazine Yardımlarının Tahakkuk İşlemleri
Hazine Yardımlarının Tahsil İşlemleri
Harç ve Öğrenim Ücretlerinin Gelir Kaydı
Harç ve Öğrenim Ücretlerinin İadesi
Yemekhane Tahsilat Çizelgelerinin Kontrolü ve Kaydı
Yemekhane Gelirinin Tahsili
Kişi Borcu İşlemleri
Kişi Borcu Dosyası Açılması ve Tahakkuku
Kişi Borcu Tahsili
Vezne İşlemleri
Geçici-Kesin Teminat Tahsilatı
Geçici-Kesin Teminat İadesi
Avukatlık Vekalet Ücreti Tahsili
İhale Şartame Bedeli Tahsili
Kasa Fazlasının Bankaya Gönderimi
Teminat Mektubu Tahsili
Teminat Mektubu İadesi
Banka İşlemleri
Proje Ödemeleri İçin Banka Hesabı Açtırılması
Tamamlanan Projelerin Banka Hesabının Kapattırılması
Üniversite Kesin Hesabı ve Diğer Mali Rapor İşlemleri
Ay Sonu Muhasebeleştirme İşlemleri
Yıl Sonu Muhasebeleştirme İşlemleri
Sayıştay’a Gönderilecek Hesap Dönemi Başı Raporları
Sayıştay’a Gönderilecek Ay Sonu Raporları
Sayıştay’a Gönderilecek Hesap Dönemi Sonu Raporları
Üniversitenin Araştırma Projeleri(BAKA, BAP, TUBITAK, TAGEM, SANTEZ vb.) İle İlgili Muhasebe ve Banka İşlemleri
Baka Projesi Sözleşme Belgeleri Hazırlama
Proje Tamamlama Belgelerinin Hazırlanması
Taşınır İşlemleri
Taşınırların Tüketim Çıkış Kayıtlarının Yapılması
Taşınırların Bağış veya Yardım Alma Kayıtlarının Tutulması
Taşınırların Bağış Yapma veya Yardım Etme Kayıtlarının Tutulması
Devir Alma-Devretme TIF’lerinin Muhasebe Kayıtlarının Yapılması
Taşınırların Devir Alma Kayıtlarının Yapılması
Taşınırların Devir Etme Kayıtlarının Yapılması
Tüm Harcama Birimlerinin Taşınır İşlemlerinin Muhasebe Kayıtlarına Uygunluğunun Sağlanması
Kayıttan Düşme İşlemleri
Taşınırların Satın Alma Kayıtlarının Tutulması
Taşınır Yönetim Hesabını Oluşturan Cetveller, Harcama Birimi Ambarları ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Sayıştay'a Bildirilmesi
Taşınır Yönetim Hesabını Oluşturan Cetvellerin Hazırlanması
Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporlarının Muhasebe Kayıtlarının Yapılması