Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Süreç Analiz Formları
Farabi Programı Kapsamında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimlerine İlişkin Artan Desteğin YÖK’e Gönderilmesi
Farabi Programı Kapsamında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimlerine İlişkin Destek Ödemeleri
BAKA Projeleri İçin Verilen Avansın Kapatılması
BAKA Projesi ile Avans Ödemesi
BAKA Projelerinden Yapılan Harcamalara Ait Ödeme Evraklarının İncelenmesi
BAP Projesi ile Avans Ödemesi
BAP Projelerinden Yapılan Harcamalara Ait Ödeme Evraklarının Kontrolü
BAP Projeleri için Verilen Avansın Kapatılması
TUBITAK Projelerinden Proje Personeline Ödenen Proje Teşvik Ödemelerinin Kontrolü
TUBITAK Projeleri Kapsamında Verilen Avans Ödemelerinin Kontrolü
TUBITAK Projelerinden Bursiyerlere Ödenen Bursların Kontrolü
TUBITAK Projelerinden Yapılan Harcamalara Ait Ödeme Evraklarının Kontrolü
TUBITAK Projeleri için Verilen Avansın Kapatılması
ERASMUS Projesi Kapsamında ERASMUS Koordinatörlüğü Personelinin Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatlerine ait Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Ödemelerinin Kontrolü
ERASMUS Projesi Öğrenim Hareketliliği Gidiş Hibesi Ödemesinin Kontrolü
ERASMUS Projesi Öğrenim Hareketliliği Dönüş Hibesi Ödemelerinin Kontrolü
ERASMUS Projesi Personel Hareketliliği Kapsamında Yurtdışına Gidecek Personele Gidiş Hibesi Ödemesinin Kontrolü
ERASMUS Projesi Personel Hareketliliği Kapsamında Yurtdışına Gidecek Personele Dönüş Hibesi Ödemesinin Kontrolü
ERASMUS Projesi Staj Hareketliliği Kapsamında Yurtdışına Gönderilen Öğrencilere Gidiş Hibesi Ödemesi Kontrolü
ERASMUS Projesi Staj Hareketliliği Kapsamında Yurtdışına Gönderilen Öğrencilere Dönüş Hibe Ödemesi Kontrolü
ERASMUS Projelerine Aktarılan Hibeler İçin Dosya Açılması
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Gelen Hibelerin Hesaplara Alınması
ERASMUS Projelerine Aktarılan Hibelere Değerleme İşleminin Yapılması
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Temsil Tanıtma Gideri Olarak Yapılan Ödeme Evraklarının Kontrolü
ERASMUS Projesi Kapsamında ERASMUS Ofisi İhtiyaçlarına Ait Satın Alma Ödeme Evraklarının Kontrolü
Hayat Boyu Öğrenme Programı ERASMUS Projesi Kapsamında Artan Hibelerin Ulusal Ajansa İadesi
ERASMUS Projesine Aktarılan Hibelerden Yapılan Ödemelerin Gönderme Emri Kapatma İşlemi
OYP Kapsamında Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimine Giden Öğretim Görevlilerine Ait Dil Ücreti Ödemelerinin Kontrolü
Yurtdışına Lisasüstü Eğitim İçin Gönderilen Araştırma Görevlilerinin Kırtasiye Giderlerinin Ödenmesi
Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilen Araştırma Görevlilerine Burs Ödemesi Kontrolü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde Ön Mali Kontrol Yapılması Gereken İşlemler