Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
Risk Analiz Formları
Risk Yönetimi Süreci
Risk Yönetimi Süreç Hiyerarşisi Modeli
İş Akışları Üzerindeki Risklerin Tespitine Yönelik Sorular
Süreçler ve Alt Süreçler Üzerindeki Risklerin Tespitine Yönelik Sorular
Riskin Etki ve Olasılık Düzeyi Tespit Ölçeği
Risk Puanı Tablosu
Risk Oylama Formu
Risk Kayıt Formu
Risk Puanı Ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu
Risk İştahı Tablosu
Konsolide Risk Raporu