Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ

GÖREVLER

  • İdarenin stratejik planının hazırlanması koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını.

  • Stratejik plana ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan , performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  • Yatırım değerlendirme ve izleme raporu ile faaliyet raporunu hazırlamak.

  • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.