.

Tüm Duyurular

 • Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı Yürürlüğe Girmiştir. | 30.12.2021
 • Üniversitemiz 2022 Yılı Performans Programı Yayınlanmıştır. | 31.01.2022
 • Analitik Bütçe Gider Rehberi | 06.01.2021
 • Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon Ödemesi Protokolü | 20.10.2020
 • Üniversitemiz 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayımlanmıştır | 29.07.2022
 • Üniversitemiz 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Yayımlandı | 31.03.2020
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı | 31.03.2021
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Eğitimi Gerçekleştirildi | 11.02.2020
 • Üniversitemiz 2021 Yılı Temel Mali Tablolar ve Açıklayıcı Notları Yayınlanmıştır. | 13.04.2022
 • Üniversitemiz 2022 Yılı Temmuz Ayı Sendika Aidatı Listesi Yayınlanmıştır. | 28.07.2022
 • Üniversitemiz 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır. | 28.02.2022
 • Üniversitemiz 2019 Yılı Performans Programı Yayınlanmıştır | 31.01.2019
 • Üniversitemiz 2020 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları | 30.09.2020