.

Misyonumuz

Üniversitemizin amaç, hedef ve politikaları doğrultusunda, kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinden hareketle stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonu kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek, uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla üst yönetici ve harcama birimlerine danışmanlık hizmeti vermektir.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri