.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Cihan CENGİZ
Mali Hizmetler Uzmanı (Birim Sorumlusu)
+90 248 213 10 74
ccengiz@mehmetakif.edu.tr

Seyit Gazi KARABAĞ
Şube Müdürü (Maaş ve Ek Ders Servis Sorumlusu)
+90 248 213 10 62
sgkarabag@mehmetakif.edu.tr

Mustafa OLKAÇ
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 75
molkac@mehmetakif.edu.tr

Sevil ATİLA
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 67
satila@mehmetakif.edu.tr

Ayhan KALAZ
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
+90 248 213 10 68
akalaz@mehmetakif.edu.tr

Züleyha KIYMIK

Şef
+90 248 213 10 70
zkiymik@mehmetakif.edu.tr

GÖREVLER

 • Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak .
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 • Mali istatistikleri hazırlamak.
 • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri