.

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Mehmet TEPELİ
Şube Müdürü (Birim Sorumlusu)
+90 248 213 10 71
mtepeli@mehmetakif.edu.tr

GÖREVLER

 • İdarenin stratejik planının hazırlanması koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını.
 • Stratejik plana ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan , performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Yatırım değerlendirme ve izleme raporu ile faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri