.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Ayla TURGUT
Mali Hizmetler Uzmanı (Birim Sorumlusu)
+90 248 213 10 65
aturgut@mehmetakif.edu.tr

Coşkun PINAR
Şef
+90 248 213 10 76
coskunpinar@mehmetakif.edu.tr

Tuba GÜMÜŞ
Bilgisayar İşletmeni
+90 248 213 10 78
tubagumus@mehmetakif.edu.tr


GÖREVLER

 • İç kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek.
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri