.

Kalite Politikamız

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı misyonu ve vizyonu doğrultusunda yürüttüğü tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır.

Bu amaca uygun olarak;

 •       Etik anlayışa sahip olmak,
 •       Yasal mevzuatlar çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 •       İç ve dış paydaş memnuniyetini üst seviyede tutmak,
 •       Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirmeyi ve mükemmelliği esas almak,
 •       Ekip çalışması anlayışına sahip olmak,
 •       Girişimcilik ve inovasyonu desteklemek ve yaygınlaştırmak,

Kalite politikamızı oluşturur.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri