.

Bütçe ve Performans Programı Birimi

Mustafa YILMAZ
Mali Hizmetler Uzmanı (Birim Sorumlusu)
+90 248 213 10 72
myilmaz@mehmetakif.edu.tr

GÖREVLER

 • Bütçeyi hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama ve finans programını hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 • Ödenek gönderme belgesi hazırlamak.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takibi işlemini yürütmek.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme programını hazırlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri