.

Personel

Hüseyin YAVUZ
Daire Başkanı
+90 248 213 10 66
hyavuz@mehmetakif.edu.tr

Mustafa YILMAZ
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 72
myilmaz@mehmetakif.edu.tr

Mustafa OLKAÇ
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 75
molkac@mehmetakif.edu.tr

Mehmet TEPELİ

Şube Müdürü
+90 248 213 10 71
mtepeli@mehmetakif.edu.tr

Seyit Gazi KARABAĞ
Şube Müdürü
+90 248 213 10 62
sgkarabag@mehmetakif.edu.tr

Sevil ATİLA
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 74
satila@mehmetakif.edu.tr

Eren CAN

Mali Hizmetler Uzman. Yrd.
+90 248 213 10 67
erencan@mehmetakif.edu.tr

Züleyha KIYMIK

Şef
+90 248 213 10 70
zkiymik@mehmetakif.edu.tr

Ayhan KALAZ
Bilgisayar İşletmeni
+90 248 213 10 63
akalaz@mehmetakif.edu.tr

Uğur DERELİ
Bilgisayar İşletmeni
+90 248 213 10 61
udereli@mehmetakif.edu.tr

Hülya YILMAZ

Sürekli İşçi - Sekreter
+90 248 213 10 66
fhyilmaz@mehmetakif.edu.tr

Habibe NAZLIOĞLU
Sözleşmeli Personel - Yardımcı Hizmetler
+90 248 213 10 66
hnazlioglu@mehmetakif.edu.tr

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri