.

Personel

Hüseyin YAVUZ
Daire Başkanı
+90 248 213 10 66
hyavuz@mehmetakif.edu.tr

Ayla TURGUT
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 65
aturgut@mehmetakif.edu.tr

Mustafa YILMAZ
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 72
myilmaz@mehmetakif.edu.tr

Cihan CENGİZ
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 74
ccengiz@mehmetakif.edu.tr

Seyit Gazi KARABAĞ
Şube Müdürü
+90 248 213 10 62
sgkarabag@mehmetakif.edu.tr

Mehmet TEPELİ
Şef
+90 248 213 10 71
mtepeli@mehmetakif.edu.tr

Züleyha KIYMIK
Şef
+90 248 213 10 70
zkiymik@mehmetakif.edu.tr

Coşkun PINAR

Şef
+90 248 213 10 76
coskunpinar@mehmetakif.edu.tr

Mustafa OLKAÇ
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 75
molkac@mehmetakif.edu.tr

Sevil ATİLA
Mali Hizmetler Uzmanı
+90 248 213 10 67
satila@mehmetakif.edu.tr

Ayhan KALAZ
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
+90 248 213 10 68
akalaz@mehmetakif.edu.tr

Tuba GÜMÜŞ
Bilgisayar İşletmeni
+90 248 213 10 78
tubagumus@mehmetakif.edu.tr

Hülya YILMAZ

Sürekli İşçi - Sekreter
+90 248 213 10 66
fhyilmaz@mehmetakif.edu.tr

Dudu TUĞRUL
Sürekli İşçi - Yardımcı Hizmetler
+90 248 213 10 66
dtugrul@mehmetakif.edu.tr

Başkanlığımız

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • GZTF Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Yönetim
 • Personel
 • Görevler
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri