Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

GÖREVLER

  • İç kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

  • Ön mali kontrol görevini yürütmek.

  • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.