Kamu Hesapları Bilgi Sistemi Taşınır Kayıt Programı
E-Bordro E-Bütçe
Ek Ders Programı
E-Bordro
 
MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ

GÖREVLER

  • Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

  • Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.

  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak .

  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

  • Mali istatistikleri hazırlamak.

  • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

  • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.