.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Görev Tanımları

Kalite

 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • KBYS
 • Kalite Politikamız
 • Komisyon Üyeleri
 • Komisyon Görevleri
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • PUKÖ Döngüsü
 • Stratejik Amaçlar
 • Görev Tanımları
 • Daire Başkanlığı
 • Bütçe ve Performans Birimi
 • Toplantı Tutanağı Formu
 • Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
 • Kalite Koordinatörlüğü Formları
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
 • Diğer Formlar
 • Toplantılar
 • YÖK
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • İyileştirme Çalışmaları
 • YÖKAK
 • Stratejik Plan
 • Etkinlik ve İzleme Sistemi
 • Mevzuat