.

İç Kontrol & Kalite

 • Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
 • MAKÜ Kalite Yönergesi
 • İç Kontrol Eylem Planı
 • Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 • Ön Mali Kontrol Rektörlük Oluru
 • Risk Analiz Formları
 • İş Tanımları
 • Görev Tanımları
 • İş Analizleri
 • Anket Sonuçları
 • Formlar